Misyon

Misyonumuz, öğrencilerimizi matematik ve ilgili alanlarda ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek bilgi ve beceriler kazanmiş, toplumsal bilinç ve kültüre sahip bireyler olarak yetiştirmektir. Devamı

Vizyon

Vizyonumuz, üst düzey bilimsel arastırmalar yapılan; verdiği eğitimle topluma, matematiksel düşünce sistemini özümsemiş ve hemen hemen her alanda görev yapma yeteneğine sahip, seçkin bireyler kazandıran bir bölüm olmaktır. Devamı

Bölümün Amaçları

Matematik bölümünün amacı öğrencilerine matematik veya ilgili disiplinlerde veya akademik olmayan birimlerde ileri düzey çalışmalarına devam edebilecek bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Devamı